Scholing, Coaching en Trainingen

In schooljaar 2017-2018 hebben wij o.a. uit mogen voeren:

Scholingen talentontwikkeling

Scholingen gepersonaliseerd leren

Uitvoeren van Klassenconsultaties

Scholing Techniek, Talent & Energie (TT&E) in samenwerking met de Hanzehogeschool. https://www.techniektalentenergie.nl

Ontwikkelen website en lessenserie en geven  van scholing over Aardbevingen. In opdracht van de Veiligheidsregio Groningen en in samenwerking met de Hanzehogeschool. https://aardbevingenwijzer.nl

lessenserie Drenthe Duurzaam voor basisschoolleerlingen. In opdracht van de provincie Drenthe en in samenwerking met de Hanzehogeschool

Scholingen rond Programmeren in de klas. In samenwerking met de Hanzehogeschool.

Online coaching Talentenkracht. In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen

Inspiratiedagen voor diverse schoolbesturen

In samenwerking met het schoolbestuur Primenius vormgeven en uitvoeren van de scholing in de Academie.

Projectleiderschap Drenthe Bètapunt Noord, organiseren Onderwijs-cafés, diverse scholingen op het gebied van Wetenschap enTechniek.

Nieuwe opdrachten 2018-2019
 
Vormgeven en in de praktijk gebruiken van een portfolio
Voeren van effectieve kindgesprekken
Scholing thematisch werken
Visieontwikkeling en implementatie visie
Ondersteuning invoering Toptechneuten 
visieontwikkeling implementatie traject Gynzy 
Visieontwikkeling implementatie traject  IPad
Klassenconsultaties effectief handelen 
Training hoogbegaafdheid
Gepersonaliseerd leren
Workshops Talentontwikkeling
Scholing professionele schoolcultuur

Workshops verzorgen i.k.v. taakverlichting leerkrachten

Neem contact Met ons op!