Bewegend leren

Zit u er klaar voor?

Langdurig stilzitten is geen natuurlijke en gezonde houding. Waarom laten we kinderen dan nog steeds urenlang aan een tafeltje stilzitten? Dit idee is een overblijfsel van de industriële revolutie, toen ons onderwijs gestalte kreeg. Het sprak destijds voor zich dat leerlingen een passieve houding moesten aannemen. Dat paste namelijk goed bij alles wat ze in die tijd moesten leren en vooral afleren. Echter, past dit beeld niet meer bij onze huidige internationale, interactieve en veranderlijke maatschappij. In deze tijd hebben leerlingen andere vaardigheden en kennis nodig om goed te kunnen participeren in de maatschappij. Uit ervaring en onderzoek is gebleken dat meer bewegen niet alleen gezonder is, maar ook de leerprestaties verbeteren. Klassewijzer vraagt zich af waarom het huidige onderwijs niet is aangepast op actief, gezond en bewegend leren.

 Klassewijzer ziet beweging!

Vanuit ouders, media en overheid ontstaat er bewustwording over het belang van meer bewegen. Klassewijzer vindt dat de tijd rijp is om het onderwijs een impuls te geven en scholen kennis te laten maken met het concept Bewegend Leren. Wij zijn al sinds 2008 actief met het integreren van Bewegend Leren in het onderwijs.

 Wat is Bewegend Leren?

Allereerst houdt Bewegend Leren meer in dan de wekelijkse gymnastiekles en de tien minuten pauzes. Klassewijzer is zich sinds 2008 gaan verdiepen in actieve leer- en lesvormen. Hierbij zijn wij tot de conclusie gekomen dat er veel winst te behalen valt door de leeromgeving zo te veranderen dat bewegen geïntegreerd wordt in de vakken. Om dit tot een succes te maken zijn een aantal factoren van belang:

 • De manier van lesgeven en coachen
 • De rol van de leerling; getransformeerd van passief naar actief
 • Het benutten van de juiste materialen en hulpbronnen
 • De inrichting van de klas en school
 • Leerlingen vinden bewegend leren leuk, dit heeft positieve invloed op de intrinsieke motivatie

 Veranderen is leuk, maar vergt wel de juiste tools, ondersteuning en attitude. Klassewijzer helpt u hierbij!

 Wat kan Klassewijzer u bieden?

Wij helpen en ondersteunen u door:

 • Een schoolvisie voor Bewegend Leren te ontwikkelen
 • Een invoeringsplan op te stellen waarin aandacht wordt besteed aan tijd, ruimte en middelen
 • De leeromgeving aan te passen of te veranderen in lijn met de schoolvisie
 • Draagvlak te creëren bij het team en ouders
 • Uw team te trainen zodat iedereen beschikt over de juiste vaardigden en kennis om Bewegend Leren te integreren in de lessen
 • Het team kennis te laten maken met educatieve materialen, waaronder interactieve games. Wij kunnen de school in contact brengen met de juiste educatieve partijen en leveranciers

 Wij bieden ook losse workshops Bewegend Leren aan. Tijdens deze workshops:

 • Krijgt het team informatie over de mogelijkheden van Bewegend Leren
 • Krijgt het team inzicht in de voordelen en (eventuele) consequenties voor de school. Dit zal ervoor zorgen dat u een afgewogen keuze kunt maken
 • Laten wij het team kennis maken met educatieve materialen, waaronder interactieve games. Wij kunnen de school in contact brengen met de juiste educatieve partijen en leveranciers

 Klassewijzer biedt maatwerk en erkent dat geen leerling, leerkracht of school gelijk is. Daarom vinden wij dat elke school zelf moet afwegen hoe ver de school kan en wil gaan met de implementatie van Bewegend Leren in haar onderwijs en zorgt Klassewijzer voor de passende ondersteuning. Onze trainers werken allemaal met passie in het onderwijs en nemen hun eigen ervaringen en kennis mee.

 Interesse?

Neemt u dan, geheel vrijblijvend, contact met Klassewijzer op. Wij gaan graag met u in gesprek. Mocht u enthousiast zijn en ervoor kiezen om Bewegend Leren, samen met ons, op uw school vorm te geven, dan stellen wij graag een startofferte voor u op. Hierbij kan de mogelijkheid tot het aanvragen van subsidies altijd worden meegenomen. De vervolg offerte is altijd op maat.

 Wilt u ideeën, opmerkingen of visies delen? Klassewijzer is opzoek naar partners om Bewegend Leren verder te ontwikkelen en uit te rollen.

 

@:       secretariaat@klassewijzer.nl

T:        06 300 638 53

Neem contact Met ons op!