Samenwerking

Samenwerkingspartners

  • Wij werken samen met hogescholen, universiteiten en het bedrijfsleven.
  • Klassewijzer is vanaf 2007 intensief betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van cursussen, trainingen en begeleiding op het gebied van wetenschap en techniek. Wij zijn onder andere de initiatiefnemer van Bètapunt Noord (http://www.betapuntnoord.nl)

 

Bètapunt Noord is hét W&T-regionetwerk voor alle basisscholen in Noord-Nederland. Als partner van scholen én bedrijven zetten wij ons in om W&T-talent voor onze regio te ontwikkelen, te versterken en te behouden. Klassewijzer is één van de partners BPN.

Bètapunt Noord ondersteunt en adviseert scholen bij de invoering van wetenschap en techniek op alle niveaus. Van leerling tot directeur, van leerkracht tot schoolbestuurder; www.betapuntnoord.nl

De leerlijn Techniek, Talent en Energie.

TT&E bestaat uit spannende lessen voor leerlingen van groep 1 t/m 8. Voor de groepen 1 t/m 4 zijn er vier lessen per leerjaar. Voor de groepen 5 t/m 8 zijn het er tien. Via prikkelende opdrachten waarbij veel ruimte is voor experiment komen de kinderen in aanraking met de verschillende aspecten van energie. Van energie in je lijf, stroomkringen, energie van de zon, magnetisme en duurzaam gebruik van energie, tot de manier waarop het energiedistributienetwerk in ons land is vormgegeven;

www.betapuntnoord.nl

Scholen die werken met de leerlijn TT&E voldoen daarmee aan de eisen die gesteld worden aan onderwijs in wetenschap en technologie. Klassewijzer geeft, in samenwerking met de Hanzehogeschool,de benodigde scholing.

LESSENSERIE DUURZAAM DRENTHE

Op verzoek van de provincie Drenthe is namens Bètapunt Noord door de Hanzehogeschool en Klassewijzer, speciaal voor basisscholen in Drenthe de aanvullende lessenserie ‘Duurzaam Drenthe’ ontwikkeld. Dit lespakket moet bijdragen aan bewustwording onder de leerlingen over de manier waarop met ruimte en grondstoffen wordt omgegaan. De provincie Drenthe zet hiermee in op vier elkaar beïnvloedende milieu- en duurzaamheidsthema’s: water, afval, kringloop en biodiversiteit.

VRG

In opdracht van de Veiligheidsregio Groningen heeft Klassewijzer, samen met de Hanzehogeschool een lessenpakket ontwikkeld voor alle scholen. Leer hoe jij je goed voorbereidt op een aardbeving. Of wat je het beste kunt doen als er een aardbeving is of erna. Op de website lees je slimme weetjes en bekijk je leerzame filmpjes over aardbevingen, maar ook over gas en hoe gas uit de grond wordt gehaald.

Samen met de VRG biedt Klassewijzer de scholen in en rond het aardbevingsgebied een gratis workshop aan.;

www.aardbevingenwijzer.nl

RUG

In dit e-learning platform leer je als leerkracht een eigen antwoord te vinden op vragen m.b.t. de ontwikkeling van de talenten van je leerlingen. In een combinatie van theorielessen en praktijk coaching vanuit TalentenKracht onderzoek worden je vaardigheden aangereikt die je eenvoudig kan toepassen in je lessen. Hoewel veel inzichten zijn ontwikkeld vanuit lessen Wetenschap en Technologie, zijn deze ook goed in te zetten in andere lessen, zoals taal, rekenen, muziek en geschiedenis. De vaardigheden die je in dit programma opdoet sluiten aan bij andere onderwijsvisies, zoals Onderzoekend en Ontwerpend Leren. Klassewijzer is betrokken bij de uitvoering.

Programmeren in Noord-Nederland

In Noord-Nederland wordt op basisscholen steeds vaker geëxperimenteerd met programmeerlessen. Veel verschillende initiatieven en samenwerkingsverbanden zijn ontstaan, zowel vanuit het onderwijs zelf als vanuit de samenleving en hetbedrijfsleven. Klassewijzer is 1 van de uitvoerende partijen.

 

Neem contact Met ons op!