AVG & privacy policy

Privacyverklaring Klassewijzer

 

Deze verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

 

Onze contactgegevens:

Naam kantoor: Adres:
Postcode/ Plaats: Contactpersoon: e-mailadres:

Onderwijsdienst Klassewijzer BV Scholtenswijk 10 9665 KN Oude Pekela mevr. H. Bakker (h.bakker@klassewijzer.nl)

 

Klassewijzer BV  respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar relaties, die betrokken zijn bij de diensten die wij leveren. Klassewijzer verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van haar taken als onderwijsbegeleidingsdienst.

 

Doel

U leest in deze privacyverklaring hoe Klassewijzer met uw persoonsgegevens om gaat. Bij persoonsgegevens moet u bijvoorbeeld denken aan uw naam, geboortedatum, uw foto, uw adres en andere privé -contactgegevens.

 

Doelgroepen

Deze privacyverklaring is voor de volgende doelgroepen:

Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten; 

 • Om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of 

 • Voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.
 • Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt. 

 • Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het uitvoeren van een opdracht. 

 • Betreft:
 • Medewerkers
 • Sollicitanten
 • Opdrachtgevers
 • Externe relaties

 

Boodschap

Wanneer u op onze site komt, dan is dat privé. Niemand hoeft te weten waar u naar kijkt of naar zoekt. Of erger, dat er iemand met uw persoonsgegevens vandoor gaat. Daarom doen we er alles aan om uw privé-gegevens ook echt privé te houden. 
Uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van Klassewijzer, die dat voor de uitvoering van werkzaamheden en het leggen van contacten nodig hebben. Zoals de wet dat ook van ons verlangt. 
Klassewijzer is aan te merken als de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens van de eerdergenoemde doelgroepen in de zin van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Klassewijzer slaat uw persoonlijke gegevens op in beveiligde databases en of in een afgesloten archiefkast. Wij registreren deze gegevens op het moment dat u ze achterlaat op onze website via webformulieren of als u ze achter hebt gelaten tijdens een evenement of bij andere ontmoetingen. 
We geven uw informatie niet door, zonder toestemming aan derden voor commerciële doeleinden. We leggen dus alleen gegevens van u vast, die u zelf aanlevert.

 

Persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens kunnen door Klassewijzer worden verwerkt:
Algemene persoonsgegevens, zoals naam en contactgegevens;
Aangeleverde cv’s en bijbehorende informatie;

Persoonlijke gegevens zoals IBAN-banknummer;
Verzekeringsgegevens;
Telefoonnotities, chats, e-mails, social -media (persoonlijke) berichten, pasfoto’s voor identificatie;
Overige wettelijke verplichte persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld: BSN, kopie ID en diploma vooropleiding op basis van specifieke wetgeving (bijvoorbeeld   Wet op de Identificatieplicht en Wet verbetering poortwachter).

 

Doeleinden

In het overzicht onderaan deze pagina vindt u meer informatie over de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de hieronder genoemde doeleinden. Mochten wij in uitzonderingssituaties uw gegevens toch voor een ander doel willen gebruiken, dan zullen we dat alleen doen nadat we daarvoor uw toestemming hebben gekregen. U hebt ook het recht die toestemming weer in te trekken.

 

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten?

 • Bij vragen of opmerkingen over het gebruik van uw gegevens, kunt u contact opnemen met ons secretariaat. E-Mail secretariaat@klassewijzer.nl of telefonisch 0597-726726
 • Wij stellen uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd of een klacht hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens of een verzoek in wilt dienen om gebruik te maken van uw rechten als betrokkene, kunt u dit rechtstreeks laten weten aan de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) via het mailadres: h.bakker@klassewijzer.nl

Komt u er met ons niet uit, dan kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

 

Neem contact Met ons op!